Home
De MagazineBox  >  Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Magazine Box

 1. De inhoud van de Magazine Box bestaat telkens uit 4 magazines, die de klant uit minimaal 25 magazines mag kiezen. De gekozen bladen zijn de meest recente uitgaven.
 2. De klant krijgt de gelegenheid de inhoud van de Magazine Box te wijzigen. De periode tussen wijziging van de inhoud en levering van de nieuwe gekozen bladen is 2 maanden.
 3. De contractperiode is telkens een maand en gaat in op de eerste dag van de kalendermaand.
 4. Het abonnement wordt telkens met bovengenoemde contractperiode verlengd, uitgaande van een opzegtermijn van 2 maanden.
 5. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De Magazine Box zal na opzegging nog 2 maal worden geleverd, waarna het contract stopt.
 6. De prijs van de Magazine Box is inclusief 6% BTW. Alle leveringen binnen Nederland zijn inclusief de portokosten.
 7. V.O.F. Magazine Box is gerechtigd éénmaal per jaar de prijs te indexeren. Alle van toepassing zijnde prijzen en (prijs-)wijzigingen staan op de website.
 8. De betaling van het abonnementsgeld geschiedt middels een maandelijkse machtiging bij vooruitbetaling. Indien geen tijdige betaling is ontvangen vervalt de verplichting tot levering zonder dat hierdoor de verschuldigdheid van het abonnement vervalt.
 9. Adreswijzigingen dienen minimaal 3 weken voor de eerstkomende zending schriftelijk kenbaar gemaakt te worden met vermelding van het oude en het nieuwe adres via V.O.F. Magazine Box.
 10. Eventuele klachten worden met alle aandacht in behandeling genomen en zullen waar mogelijk gecorrigeerd worden. De klachten kunnen worden gezonden naar het in punt 11 genoemde adres, of per mail naar klantenservice@magazinebox.nl.
 11. Contactgegevens
  V.O.F. Magazine Box, Copernicusstraat 17, 6604 CR Wijchen
  Telefoonnummer: 06 33 30 02 89
  E-mailadres: klantenservice@magazinebox.nl